Ilmoittaudu mukaan

Toistaiseksi emme ota uusia ilmoittautumisia vastaan, kiitos mielenkiinnostasi!


 

Muutos Lautasella -ilmoittautumisten tietosuojarekisteri

Päivämäärä

29.4.2018

1 .Rekisterinpitäjä

Gerontologinen ravitsemus Gery ry
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
info@gery.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Salmenius-Suominen
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
puh. 044 241 3185, heli.salmenius-suominen@gery.fi

3. Rekisterin nimi

Muutos lautasella -ilmoittautumislomake ryhmiin

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautumislomakkeen avulla keräämme tietoa ryhmäohjaukseen ilmoittautuneista henkilöistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriin näitä tietoja ilmoittautujista: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, pituus, paino, ryhmän nimi ja lisätietoa kohtaan henkilön vapaaehtoisesti antamat lisätiedot (esim. syy osallistua ryhmänohjaukseen).

5.1. Mihin tieto tallentuu

Lomakkeella täytetyt tiedot siirtyvät rekisterin omistajan sähköpostiin, josta se tallennetaan Excel-tiedostoksi.

5.2. Miten kauan tietoa säilytetään

Henkilörekisterin tietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Säilytysaika perustuu palvelun suorittamisen velvoitteeseen, myös mahdollisissa seuraavissa projekteissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Muutos lautasella –sivuston ilmoittautumislomakkeelle täytetyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Gerontologinen ravitsemus Gery ry ei luovuta ilmoittautumistietoja ulkopuolisten käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän tietokoneella, yhdistyksen toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta. Tietokone on salasanasuojattu.

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

10. Tarkastusoikeus
Gerontologinen ravitsemus Gery ry:lle henkilötietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekistereissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna Gerontologinen Gery ry:hyn rekisterin pitäjälle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

12. Oikeus vaatia unohdetuksi tulemista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia unohdetuksi tulemista ottamalla yhteyttä rekisterinhaltijaan. Tässä tapauksessa poistamme henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite) rekisteristä kuukauden sisällä pyynnöstä.